ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก โดย: [24 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 โดย: [24 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1693 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดย: [24 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มบึงละหานตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โดย: [24 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านวังคมคาย โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย: [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดย: [22 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
21 พฤษภาคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดย: [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา โดย: [20 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3737 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: [15 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทย" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดย: [14 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง โดย: [12 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดย: [11 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
ประสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา(KSP School) โดย: [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย: [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 175 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล โดย: [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" โดย: [29 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1292 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107