ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย: [11 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกๆนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [09 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกๆนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและลูกๆนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [08 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและลูกๆนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [08 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 145 ครั้ง
สพป.ชัยภุมิ เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 โดย: [07 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1858 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [11 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย) และได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดย: [11 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [10 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนบ้านหัวสะหาน โดย: [10 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [09 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๒ ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย: [08 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 85 ครั้ง
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านหัวสะพาน โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 78 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4063 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส โดย: [05 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
โครงการสร้างขวัญกำลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ โดย: [31 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดย: [30 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"หลวงบรรเทาเกมส์ ประจำปี 2562" โดย: [24 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ”2019 Intemational Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” โดย: [18 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ โดย: [18 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา โดย: [18 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: [18 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1332 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107