ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โครงการอบรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะร่วมพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดราษี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 3 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [25 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 91 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 162 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
นายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 964 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ค่ายพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โดย: บ้านท่าโป่ง [16 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดย: บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [13 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
"หนองโจด ปัจฉิม ร่วมร้อยยิ้ม โอเน็ตสูงกว่าระดับเทศ " โดย: บ้านหนองโจด [03 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 166 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโป่งขุนเพชร โดย: โป่งขุนเพชร [31 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
“วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [26 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 107 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และเปิดเฮือนเยือนชาววัง โดย: บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [26 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โดย: บ้านโนนสำราญ [25 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดย: บ้านโนนสำราญ [25 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง แก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 โดย: บ้านท่าโป่ง [24 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประชมผู้ปกครอง โดย: บ้านเสลาประชารัฐ [23 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 41 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 2952 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [28 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [28 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [27 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [28 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [24 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องปิดทำการพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [10 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 507 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [09 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [07 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 96 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1116 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
13
28
468
498
1,299
359
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 1 คน
ไอพี Your IP Address is 54.224.76.106

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107