ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2560 ประชุมสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชร โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2560 ประชุมสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชร
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนิติกร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพืนที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์แนวทางและเป้าหมาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [12 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัดเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์แนวทางและเป้าหมาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่นโยบาย ของ สพฐ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [12 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่นโยบาย ของ สพฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2560 สัญจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2560 สัญจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1147 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
เครือข่ายลุ่มบึงละหานสอบPre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
“กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [12 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ศึกษาดูงาน โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [12 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
WMP NEWS สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนของ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: วังใหม่พัฒนา [07 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดย: ชุมชนชวนวิทยา [05 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดย: บ้านโป่งนกพิทยา [05 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายบึงชวน โดย: ชุมชนชวนวิทยา [04 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำเสนอผลงาน ในงานการคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ" โดย: ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [01 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
โครงการค่ายวัยใสใฝ่คุณธรรม โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [30 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
ต้อนรับสโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษก กรุงเทพ โดย: บ้านโนนสำราญ [27 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 88 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3178 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560]
ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [14 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [07 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 46 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1157 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
309
337
3,731
9,068
39,420
359
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 16 คน
ไอพี Your IP Address is 54.90.207.75

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107