ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย: [18 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย: [18 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2562 โดย: [18 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2562) จากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่13 โดย: [17 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2562) จากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 13
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ โดย: [17 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1820 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [19 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ส้มป่อยบัวบานเกมส์ ๖๒ โดย: [19 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมกีฬาสีเครือข่ายหนองบัวระเหว ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดย: [18 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 โดย: [17 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมงานสนทนากลุ่ม (Focus Group) และพบที่ปรึกษา IQA งานประกันคุณภาพภายใน โดย: [15 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 15 โดย: [15 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 "ห้วยทรายเกมส์" โดย: [14 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
LS CO -5 Steps เครือข่ายลุ่มบึงละหาน โดย: [14 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ โดย: [12 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนำ้ ว่ายนำ้เป็น เล่นนำ้ได้ โตไปไม่จมนำ้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย: [12 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 70 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4030 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดย: [11 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย โดย: [10 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โดย: [10 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ"Young Leader Camp" โดย: [10 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 โดย: [10 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 โดย: [05 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดทำการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 โดย: [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 โดย: [15 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดย: [30 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 47 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1315 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107