ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดย: [19 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ด้วยดวงจิตที่ผูกพัน มิมีวันเสื่อมคลาย.. โดย: [19 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ได้กลับคืนสู่เหย้า
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2562 โดย: [17 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคคลากร ในสังกัด ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดย: [11 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดย: [10 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด และคณะผู้บริหาร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1652 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพและระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ โดย: [21 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 383 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมกับบริษัททรูสโตนจำกัดโครงการงานปั้นศิลป์สัญจร โดย: [21 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 923 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนในตำบลส้มป่อยร่วมขบวนแห่ฉลองพัดยศชั้นโทให้กับพระครูสิทธิชัยการ วัดส้มป่อย โดย: [21 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 881 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย: [21 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 453 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาใจ สร้างนิสัยนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น โรงเรียนดีศรีตำบล โดย: [20 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 721 ครั้ง
อนุบาลเทพสถิตรับการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ ประจำปี 2556 โดย: [20 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 684 ครั้ง
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารได้จัดพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา โดย: [19 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 1780 ครั้ง
รอบรู้เรื่องเอดส์ โดย: [19 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 485 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกไค ต้อนรับพี่ๆใจดี จากเซลทรัล กรุงเทพมหานคร โดย: [19 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 369 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย: [19 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 558 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3221 ถึง 3230 จากทั้งหมด 3704 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดย: [11 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา(KSP School) โดย: [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย: [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล โดย: