ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [27 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [27 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 89 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต จากที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต จากพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาสู่การปฏิบัติ เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1321 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [16 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 701 ครั้ง
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม โดย: บ้านสะพานยาว [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 645 ครั้ง
รางวัลแห่งความเพียรพยายาม โดย: บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 731 ครั้ง
ครู นักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต3 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 657 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดย: ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 631 ครั้ง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง โดย: บ้านยางเตี้ยโคกรัง [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1037 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โดย: โคกเพชรวิทยาคาร [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 517 ครั้ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรวมพลังเด็กดี V-Star และทัศนศึกษา โดย: บ้านส้มป่อย [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาล สนับสนุน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 โดย: วังกะอาม [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1448 ครั้ง
สุดยอดส้วมสุขสันต์สู่แหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: อนุบาลเทพสถิต [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 2364 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3231 ถึง 3240 จากทั้งหมด 3327 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพิ่มเติม) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [01 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 207 ครั้ง
โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 146 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [10 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 147 ครั้ง
รายงานทางการเงิน งบทดลอง เดือน ก.พ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [23 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 176 ครั้ง
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 184 ครั้ง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: บ้านงิ้ว [19 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 139 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 291 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1178 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
6
192
7,122
4,985
28,028
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 3 คน
ไอพี Your IP Address is 54.159.85.193

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107