ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นามผสมเครื่องสาย(ระดับมัธยมศึกษา) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นามผสมเครื่องสาย(ระดับมัธยมศึกษา) พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม,และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิถีชัย คำศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนายวิถีชัย คำศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกวดแข่งขันดนตรีไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกวดแข่งขันดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย(ระดับประถมศึกษา)ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่(ก.ต.ป.น.)
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1387 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: บ้านนาประชาสัมพันธ์ [13 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 557 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่พวกเรามีความสุข โดย: [13 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 242 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย: โป่งขุนเพชร [12 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 751 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โดย: บ้านเกาะมะนาว [12 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 532 ครั้ง
Children’s Day Banpakrotako School….. 2013 โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 311 ครั้ง
ขอขอบคุณ นสพ.บ้านเมือง ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรม “DJ.น้อยท่องโลกอาเซียน” โดย: [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 615 ครั้ง
อบต.โสกปลาดุก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย: ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 861 ครั้ง
วันเด็กยายจิ๋ว สุข สนุก สู่ อาเซียน โดย: ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 350 ครั้ง
ชาวอำเภอซับใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556 โดย: ซับใหญ่วิทยาคม [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 382 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติตำบลส้มป่อย โดย: บ้านส้มป่อย [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 795 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3241 ถึง 3250 จากทั้งหมด 3397 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 315 ครั้ง
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมสุขภาพ โดย: ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร [29 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6" โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพ.ค.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความวิชาการ แอลกอฮอล์กับการสาธารณสุข” โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 หัวข้อ”พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 24 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1191 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
259
312
4,463
7,506
40,898
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 9 คน
ไอพี Your IP Address is 54.80.7.173

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107