ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 7 ของประเทศ โดย: [23 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 7 ของประเทศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด โดย: [22 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9 โดย: [22 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ โดย: [22 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย โดย: [17 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 89 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1748 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
คุณตาใจดี มีน้ำใจ ให้รางวัล โดย: [21 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 1556 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์น้อย ดูงานใบเทค โดย: [21 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 858 ครั้ง
ร.ร.บ้านเกาะมะนาวรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: [20 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 426 ครั้ง
เปิดประตูสู่อาเซียน โดย: [20 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 1081 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯเศรษฐกิจพอเพียง โดย: [20 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 436 ครั้ง
ประเมินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา โดย: [20 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 618 ครั้ง
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดย: [20 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 477 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายส่งเสริมระบบดูแลนักเรียนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย: [19 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 1020 ครั้ง
...มอบทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี ... โดย: [19 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 1053 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและผู้ปกครองระดับปฐมวัย โดย: [19 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 448 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3241 ถึง 3250 จากทั้งหมด 3908 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังมน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดย: [10 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Our Ocean Youth Leadership Summit โดย: [01 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย: [18 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1305 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107