ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว.21/2560)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจงานขออนุมัติรื้อถอนรายการส้วม แบบ สปช.610/26 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจงานขออนุมัติรื้อถอนรายการส้วม แบบ สปช.610/26 โรงเรียนรังงามวิทยา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามข้อตกลงMOU กับสถานศึกษาสีขาว โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
นายบุญรอ จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามนโยบาย สพฐ.6 ยุทธศาสตร์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1249 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดย: ซับใหญ่วิทยาคม [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1230 ครั้ง
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต(Tablet) โดย: ซับใหญ่วิทยาคม [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1187 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี 2555 โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 455 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555 โดย: บ้านวังตะเฆ่ [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 706 ครั้ง
บริษัท พี เอส ท๊อป โปรดักส์ จำกัด มอบศาลาเอนกประสงค์ให้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก โดย: ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [20 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1189 ครั้ง
โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดย: บ้านหนองใหญ่ [20 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1531 ครั้ง
English Camp : Language Skills Development for ASEAN Community ” โดย: ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [17 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1015 ครั้ง
ศึกแห่งศักดิ์ศรี “ ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 8 ” โดย: บ้านโนนสำราญ [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 974 ครั้ง
"หลวงบรรเทาเกมส์" โดย: บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 838 ครั้ง
อบรมการใช้งานห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (E-Classroom) โดย: บ้านนาประชาสัมพันธ์ [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1153 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3251 ถึง 3260 จากทั้งหมด 3287 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 172 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดย: บ้านห้วยทราย [12 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
สพป.ชย.3 ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [23 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 174 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [15 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [12 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 312 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1170 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
71
238
3,107
4,414
12,778
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 8 คน
ไอพี Your IP Address is 54.81.182.16

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107