ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปลูกป่าแบบ กล้วย กล้วย โดย: [25 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปลูกป่าแบบ กล้วย กล้วย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต โดย: [25 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี โดย: [20 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1724 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
อบต.ห้วยยายจิ๋ว สัญจร ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 981 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหัวหนองให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายหนองบัวระเหว โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 373 ครั้ง
โรงเรียนโคกเริงรมศิลปาคาร จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและผจญภัญของลูกเสือสำรอง โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 716 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1287 ครั้ง
ช่วยส่งกำลังใจ โดย: [07 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 408 ครั้ง
เข้าค่ายพักแรมที่นี่สนุกที่สุด โดย: [07 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 512 ครั้ง
รอยทางแห่งเสือ โดย: [07 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 746 ครั้ง
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี มีคุณธรรม โรงเรียนบ้านส้มป่อย โดย: [06 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1115 ครั้ง
น้ำยาลางจานจากมะกรูด โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ โดย: [06 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 945 ครั้ง
English Camp by Ywan Chaiyaphum โดย: [05 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 697 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3581 ถึง 3590 จากทั้งหมด 3802 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย: [18 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 35 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1300 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107