ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) โดย: [13 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(Reading Test:RT)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 โดย: [13 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานและบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และพบปะแจ้งข้อราชการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 103 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT),การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางก
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1597 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต(Tablet) โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี 2555 โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555 โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 770 ครั้ง
บริษัท พี เอส ท๊อป โปรดักส์ จำกัด มอบศาลาเอนกประสงค์ให้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก โดย: [20 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1293 ครั้ง
โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดย: [20 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1795 ครั้ง
English Camp : Language Skills Development for ASEAN Community ” โดย: [17 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1101 ครั้ง
ศึกแห่งศักดิ์ศรี “ ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 8 ” โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1045 ครั้ง
"หลวงบรรเทาเกมส์" โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 900 ครั้ง
อบรมการใช้งานห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (E-Classroom) โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1224 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เตรียมความพร้อมในการใช้งานtablet โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 455 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 3601 ถึง 3610 จากทั้งหมด 3636 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 โดย: [18 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
แจ้งการจัดสรรโควตา แผนการจัดสรรสถานศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง บุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ วินมิลล์มินิมาราธอน#1:WINDMILLS MINIMARATHON#1 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 โดย: [31 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” โดย: [31 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 โดย: [25 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดย: [25 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดย: [25 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1272 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107