ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการตรวจสอบภายใน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
16 มิถุนายน 2561 นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนในสังกัด ร่วมใจปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Digital as Learning Community) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Digital as Learning Community) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 มิถุนายน 2561
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1351 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดอบรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.๕) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ และ ชี้แจงหลักเกณฑ์และประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) การใช้งาน Logbook Teacher โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [18 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
กิจกรรมปลูกไม้ผลเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร [14 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย: บ้านสำนักตูมกา [14 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตำบลวังตะเฆ่ โดย: บ้านท่าโป่ง [12 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว โดย: บ้านหนองกองแก้ว [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย: บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู โดย: บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย: บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 8 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3361 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย: ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [20 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 747 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 828 ครั้ง
ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 700 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 383 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.ปีภาษี ๒๕๕๕ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 466 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 396 ครั้ง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 541 ครั้ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 289 ครั้ง
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพรักทุกท่าน..... โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 928 ครั้ง
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [06 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 893 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1160 จากทั้งหมด 1184 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
227
256
3,860
8,023
32,789
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 3 คน
ไอพี Your IP Address is 54.158.15.97

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107