ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 47/2561 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 6 อำเภอ รับนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยเสพติดทั่วประเทศ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 47/2561 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 6 อำเภอ รับนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยเสพติดทั่วประเทศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 88 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
คณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะฯ เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานวันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันว
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1540 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย: วังใหม่พัฒนา [13 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง 68 โดย: บ้านสะพานหิน [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 โดย: บ้านโป่งนกพิทยา [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
CCF โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน โดย: บ้านหัวสะพาน [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ โดย: บ้านหัวสะพาน [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านห้วยเกตุ [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 โดย: วังใหม่พัฒนา [10 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: บ้านโคกกระเบื้องไห [07 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย: บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [05 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดย: บ้านยางเกี่ยวแฝก [05 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3560 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ โดย: [17 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 360 ครั้ง
คัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 โดย: [17 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1068 ครั้ง
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย: [17 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 480 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการลูกจ้างประจำส่วนราชการ โดย: [17 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 474 ครั้ง
การเสนอชื่อ “ครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖” โดย: [15 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 498 ครั้ง
การสำรวจผู้เข้าอบรมพนักงานวิทยุสื่อสารข่ายงานราชการแบบสังเคราะห์ความถี่ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 776 ครั้ง
โครงการของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 519 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยิ่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 413 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ "ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า" โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 374 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) โดย: [08 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 340 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1161 ถึง 1170 จากทั้งหมด 1253 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
9
261
3,095
7,296
72,164
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 3 คน
ไอพี Your IP Address is 54.82.10.219

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107