ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นามผสมเครื่องสาย(ระดับมัธยมศึกษา) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นามผสมเครื่องสาย(ระดับมัธยมศึกษา) พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม,และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิถีชัย คำศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนายวิถีชัย คำศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกวดแข่งขันดนตรีไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกวดแข่งขันดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย(ระดับประถมศึกษา)ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่(ก.ต.ป.น.)
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1387 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดย: บ้านวังตะเฆ่ [20 กรกฎาคม 2561]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ โดย: ชุมชนบัวบานสามัคคี [19 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โครงการสนามจราจรฯ โดย: บ้านมะเกลือโนนทอง [19 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ชมละครหุ่นมือ โดย: บ้านโนนสำราญ [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลปะ โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งเข้ารับการอบรมโครงการค่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ครั้งที่ 8 โดย: บ้านท่าโป่ง [14 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
อบต.ละหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักภาพเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [13 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
“กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [10 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 26 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3397 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 389 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.ปีภาษี ๒๕๕๕ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 472 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 402 ครั้ง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 548 ครั้ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 295 ครั้ง
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพรักทุกท่าน..... โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 934 ครั้ง
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [06 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 900 ครั้ง
รับชุดสูทงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 452 ครั้ง
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 272 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต พรโสภิณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 631 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1161 ถึง 1170 จากทั้งหมด 1191 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
260
312
4,463
7,506
40,898
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 13 คน
ไอพี Your IP Address is 54.80.7.173

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107