ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปลูกป่าแบบ กล้วย กล้วย โดย: [25 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปลูกป่าแบบ กล้วย กล้วย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต โดย: [25 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี โดย: [20 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1724 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ร่วมปลูกป่า โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม โดย: [22 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันไหว้ครู โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
Big Cleaning Day โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ตรวจนิเทศก์การจัดการขยะมูลฝอยตามแบบแผนปฎิบัติการขยะชมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562 โดย: [20 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3802 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย: [24 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 414 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 1 โดย: [24 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 348 ครั้ง
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2555 โดย: [24 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1380 ครั้ง
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๕๖ โดย: [21 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 390 ครั้ง
โต๊ะ-เก้าอี้ โดย: [21 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 496 ครั้ง
การฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” โดย: [21 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1669 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย: [20 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 792 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย: [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 886 ครั้ง
ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดย: [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 750 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย: [14 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 439 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1261 ถึง 1270 จากทั้งหมด 1300 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107