ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [27 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [27 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 89 ครั้ง
นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต จากที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต จากพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาสู่การปฏิบัติ เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1321 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [28 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านท่าโป่ง [28 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านซับเจริญสุข [26 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านงิ้ว จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านงิ้ว [25 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 248 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [25 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: บ้านวังตะเฆ่ [25 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประเมินครูครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านงิ้ว โดย: บ้านงิ้ว [25 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย: บ้านท่าโป่ง [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดทำระบบPLCในโรงเรียน โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 37 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3327 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [03 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 314 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [14 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 50 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 1178 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
8
192
7,122
4,985
28,028
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 11 คน
ไอพี Your IP Address is 54.159.85.193

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107