ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ประจำปี 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำประธานเครือข่ายโรงเรียนและตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” สวนเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ของสพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ บริษัทโกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด(โป๊ยเซียน) ที่มอบกระปุกออมสินให้ลูกนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ บริษัทโกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด(โป๊ยเซียน) ที่มอบกระปุกออมสินให้ลูกนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [12 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดย: บ้านวังตะเฆ่ [20 กรกฎาคม 2561]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ โดย: ชุมชนบัวบานสามัคคี [19 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โครงการสนามจราจรฯ โดย: บ้านมะเกลือโนนทอง [19 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ชมละครหุ่นมือ โดย: บ้านโนนสำราญ [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลปะ โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [16 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งเข้ารับการอบรมโครงการค่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ครั้งที่ 8 โดย: บ้านท่าโป่ง [14 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
อบต.ละหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักภาพเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดย: บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [13 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
“กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [10 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 26 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3397 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 315 ครั้ง
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมสุขภาพ โดย: ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร [29 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6" โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพ.ค.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความวิชาการ แอลกอฮอล์กับการสาธารณสุข” โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 หัวข้อ”พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 24 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1191 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
259
312
4,463
7,506
40,898
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 10 คน
ไอพี Your IP Address is 54.80.7.173

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107