ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต บุคลากร ในสังกัด ลาออกจากราชการเหตุสุขภาพไม่แข็งแรง โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 95 ครั้ง
นายวิฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลาออกจากราชการ เหตุสุขภาพไม่แข็งแรง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ อ.หนองบัวระเหว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการยืมเงินราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสร้างความเช้าใจการใช้คู่มือการยืมเงินราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นักเรียนโรงเรียนหัวสระวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นักเรียนโรงเรียนหัวสระวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย: วังใหม่พัฒนา [13 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง 68 โดย: บ้านสะพานหิน [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 โดย: บ้านโป่งนกพิทยา [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
CCF โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน โดย: บ้านหัวสะพาน [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ โดย: บ้านหัวสะพาน [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านห้วยเกตุ [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 โดย: วังใหม่พัฒนา [10 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: บ้านโคกกระเบื้องไห [07 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย: บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [05 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดย: บ้านยางเกี่ยวแฝก [05 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3560 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน โดย: บ้านโนนคร้อ [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ package ให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [29 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [27 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [27 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดย: บ้านศิลาทอง [27 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดย: บ้านศิลาทอง [27 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง โดย: บ้านศิลาทอง [23 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [22 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี โดย: ชุมชนบ้านห้วยแย้ [22 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 42 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1253 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
9
261
3,095
7,296
72,164
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 2 คน
ไอพี Your IP Address is 54.82.10.219

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107