ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดย: [15 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินสมทบกองทุนการศึกษา(กองทุนวันเกิดช่วยเหลือนักเรียน) และกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดย: [14 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินสมทบกองทุนการศึกษา(กองทุนวันเกิดช่วยเหลือนักเรียน) และกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน โดย: [14 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1560 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ร่วมปลูกป่า โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม โดย: [22 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันไหว้ครู โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
Big Cleaning Day โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ตรวจนิเทศก์การจัดการขยะมูลฝอยตามแบบแผนปฎิบัติการขยะชมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562 โดย: [20 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3802 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย: [18 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 35 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1300 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107