ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โครงการประชุมปฏิบัติการการติดตั้ง SERVER 2008 R2 และติดตั้งสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ระบบเครือข่าย โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [24 กันยายน 2556] เปิดอ่าน 516 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการติดตั้ง SERVER 2008 R2 และติดตั้งสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ระบบเครือข่าย ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
(ชมข่าว ThaiPBS) สพป.ชัยภูมิ เขต3 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม โดย: [24 กันยายน 2556] เปิดอ่าน 2278 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ออกติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 1 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 กันยายน 2556] เปิดอ่าน 634 ครั้ง
นายชัยวัชร พัจนสุนทร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแผนบริหารคุณภาพรูปแบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 กันยายน 2556] เปิดอ่าน 1069 ครั้ง
นายชัยวัชร พัจนสุนทร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมาน เขียวเขว้า ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำเนิน ชาลีเครือ ประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัด ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 กันยายน 2556] เปิดอ่าน 501 ครั้ง
นายนิวัตน์ แก้วเพชร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้อง
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1191 ถึง 1195 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม โดย: วังใหม่พัฒนา [16 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
เพื่อแม่ โดย: บ้านโนนสำราญ [15 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว โดย: บ้านวังคมคาย [15 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.สมุทรสงคราม โดย: วังใหม่พัฒนา [15 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๑ โดย: บ้านมะเกลือโนนทอง [15 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน โดย: บ้านวังตะเฆ่ [14 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ผ้าป่าวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ทะลุ หลักล้าน !!! โดย: บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [14 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [13 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "โคกโต่งโต้นเกมส์" โดย: บ้านโคกโต่งโต้น [13 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดย: ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร [12 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3432 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลโครงการ"ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [05 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 388 ครั้ง
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 113 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมสุขภาพ โดย: ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร [29 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
การติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [19 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 37 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1195 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
204
231
3,464
6,757
46,656
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 10 คน
ไอพี Your IP Address is 54.167.243.214

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107