ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 2 โดย: [16 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 685 ครั้ง
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการฝึกปฏิบัติการโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่น 2 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีเทพบาล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
การจัดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดย: [16 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 204 ครั้ง
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายชัยวัชร พัจนสุนทร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายข้าราชครูในสังกัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว โดย: [15 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 242 ครั้ง
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายข้าราชครูในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดย: [14 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 305 ครั้ง
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: [12 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 705 ครั้ง
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1196 ถึง 1200 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล โดย: [23 กรกฎาคม 2562]
การประเมิน ติดตามนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น โดย: [23 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย: [23 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องใน โดย: [23 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ติดตามประเมินโรงเรียนต้านทุจริต โดย: [22 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยนายวสันต์ ตาลทอง คณะครูและนักเรียน ได้นำเทียนไปถวาย เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดย: [22 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการใช้Robotเบื้องต้นจากTEAM UNLIMITED ROBOTICS โดย: [21 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดย: [21 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
เปลวเทียนงาม ส่องทางธรรม โดย: [21 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดย: [20 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3908 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังมน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดย: [10 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Our Ocean Youth Leadership Summit โดย: [01 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย: [18 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1305 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107