ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จังหวัดชัยภูมิเปิดเวทีเสวนา AEC โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 547 ครั้ง
นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการเสวนา “ทิศทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล โดย: อนุบาลเทพสถิต [19 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 927 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล พร้อมคณะประเมินโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชนเขตตรวจราชการที่ ๑๔ “สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย” โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1218 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชย.๓ ร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน เขตตรวจราชการที่ ๑๔ “สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย”
สพป.ชัยภูมิ เขต3 ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [17 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 809 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมหลักสูตรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)ระยะที่ 2 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [14 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1189 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ระยะที่ 2 ในวันที่ 13,14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชาลีเครือโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1196 ถึง 1200 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ทบทวนอย่างผ่อนคลาย โดย: บ้านโนนสำราญ [18 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน โดย: บ้านโนนสำราญ [18 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารและและการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย: จัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
“เที่ยวละไม...ไปอ่าวมะนาว” โดย: บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) [02 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 84 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดย: ชุมชนชวนวิทยา [31 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดย: บ้านท่าโป่ง [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 61 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3302 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [20 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [10 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
รายงานทางการเงิน งบทดลอง เดือน ก.พ.2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [23 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 121 ครั้ง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย: บ้านงิ้ว [19 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 234 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดย: บ้านห้วยทราย [12 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 93 ครั้ง
สพป.ชย.3 ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดย: สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 91 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1176 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
116
230
2,901
6,250
18,822
44,236
เริ่มนับ 28/09/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 8 คน
ไอพี Your IP Address is 54.166.172.33

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107