ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นักเรียนลงชิงชัยศิลปะ-ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงาน ด้วยใจที่สร้างสรรค์ให้ถึงเส้นชัย โดย: [22 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 3095 ครั้ง
นักเรียนตัวแทนของแต่ละเครือข่ายโรงเรียน สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงาน ภายในเวลาที่จำกัด ด้วยแรงเชียร์และกำลังใจจากคุณครูผู้สอน และเพื่อนๆ ด้วยใจที่สร้างสรรค์ผลงานให้ถึงเส้นชัย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สนามโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดย: [21 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 823 ครั้ง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คึกคักกว่าทุกสนามการแข่งขันเนื่องจากมีคณะครูและนักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครองนักเรียนร่วมมาเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของตนเองเป็นจำนวนมาก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย: [21 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 1557 ครั้ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เริ่มต้นการแข่งขันชิงชัยเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาคต
การอบรมโครงการตาสับปะรดน้อยเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 โดย: [17 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 364 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตาสับปะรดน้อยเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภ
เปิดการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย: [15 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 574 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 เป็นประธานเปิดการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1196 ถึง 1200 จากทั้งหมด 1200 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: [22 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมต้น โดย: [22 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมปลาย โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
" กิจกรรม Big Cleaning Day " โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ฺBig Cleaning Day โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทรายเงิน โดย: [18 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน โดย: [18 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 54 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3644 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี(อีสานใต้) โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 โดย: [18 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
แจ้งการจัดสรรโควตา แผนการจัดสรรสถานศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง บุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ วินมิลล์มินิมาราธอน#1:WINDMILLS MINIMARATHON#1 โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 โดย: [31 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” โดย: [31 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 27 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1275 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107