ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงวิชาการ สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) โดย: [13 กรกฎาคม 2556] เปิดอ่าน 788 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประชุมเชิงวิชาการ สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย: [12 กรกฎาคม 2556] เปิดอ่าน 1871 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียน ร่วมกับคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนกสาขาคลองผักหวาน โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์สาขาห้วยน้อย และโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์สาขาโคกอน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดย: [12 กรกฎาคม 2556] เปิดอ่าน 482 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะชุดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้ความช่วยเหลือเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ เด็กชายจักรินทร์ ทองคลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายวายุ มีฑา นักเรียนชั้นประถม
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [12 กรกฎาคม 2556] เปิดอ่าน 992 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จำนวน 20 คน
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 เปิดโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ โดย: [12 กรกฎาคม 2556] เปิดอ่าน 800 ครั้ง
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 เปิดโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1556 ถึง 1560 จากทั้งหมด 1560 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ร่วมปลูกป่า โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม โดย: [22 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันไหว้ครู โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
Big Cleaning Day โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ตรวจนิเทศก์การจัดการขยะมูลฝอยตามแบบแผนปฎิบัติการขยะชมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562 โดย: [20 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3802 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย: [18 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย: [17 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดย: [28 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดย: [16 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1300 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107