ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ขอบคุณ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 5 ก.พ.56 โดย: [04 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 1009 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นำคณะนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.- ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 8 พ.ศ.2555
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) โดย: [03 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 512 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556
สพป.ชัยภูมิ เขต3 ให้กำลังใจการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งทักษะวิชาการระดับชาติ โดย: [01 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 457 ครั้ง
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย และ ศน.วรายุทธ ทวีลาภ ออกนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจในการฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [31 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 538 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
“เรื่องเล่าเช้านี้” สัญจรที่ จ.ชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดย: [31 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 2019 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายมงคล อัครปทุม พร้อมด้วยนางสาวสมจิตร ตั้งเพียร ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมรายการข่าว “เรื่องเล่าเช้านี้”
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1556 ถึง 1560 จากทั้งหมด 1560 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561" โดย: [24 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน โดย: [24 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
กิจกรรม​Open​ House และปัจฉิมนิเทศ โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทางการศึกษา และ กิจกรรมมอบใบประดาศและปัจฉิมนิเทศก์แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดย: [22 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยางกับชุมชนร่วมบุญเทศน์มหาชาติ โดย: [21 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ โดย: [21 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
การอบรมจัดประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ โดย: [21 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง โดย: [21 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3685 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดย: [18 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ปชส.โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ปชส.โครงการ"ประชาสัมพันธ์และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2561 นอกสถานที่ โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ปชส.เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" โดย: [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี(อีสานใต้) โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 35 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1282 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107