ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การอบรมตามโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 โดย: [27 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 1043 ครั้ง
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2556 โดย: [26 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 845 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักเรียน : การสร้างเสริมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย โดย: [25 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 838 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักเรียน : การสร้างเสริมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [23 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 560 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงบประมาณ 2556 ในวันที่ 22 สิงห
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย: [23 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 730 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1571 ถึง 1573 จากทั้งหมด 1573 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ โดย: [17 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 โดย: [17 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [17 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
กีฬาสีโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 2562 โดย: [17 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC ในโรงเรียน โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน(รอบที่1) ประจำปี 2562 โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี2562 โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
เพื่อแม่ โดย: [15 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 3977 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดย: [16 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 โดย: [15 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดย: [30 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดย: [11 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังมน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดย: [10 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Our Ocean Youth Leadership Summit โดย: [01 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 87 ครั้ง
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย: [19 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 59 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1308 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107