h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

นางรัศมี ศิริกัมพลา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


     ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุก


     

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  แบบวัฏจักรการเรียนรู้  4  MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้                              
               สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
               โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  

ผู้รายงาน นางรัศมี  ศิริกัมพลา

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 เมษายน 2557 เปิดอ่าน: 336 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107