h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน


     สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหนังสือ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558


     

ดังแนบไฟล์ประกอบ
หลักเกณฑ์ตาม ว7
คำอธิบายและตัวอย่าง
แบบคำขอและแบบรายงาน
ปฏิทินการดำเนินงาน
กรอบแนวทางการทดสอบความรู้
หนังสือนำส่ง
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 มิถุนายน 2558 เปิดอ่าน: 467 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107