h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง


     ด้วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา     

ด้วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค  ๐๔๑๕/ว.๒๓    ลงวันที่   ๒๐ มีนาคม  ๒๕๔๖   และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ไฟล์ประกอบ
ด้วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน: 184 ครั้ง ไอพี:: 113.53.40.181 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107