h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


     

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 61  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและสนใจการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์จริง และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระยะเวลาจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์(ดังเอกสารที่แนบ) หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานฯได้ที่ http://www.senate.go.th และนำส่งไปยังสำนักงานงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ล่วงหน้า 15 วันไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ แบบแสดงความประสงค์ฯ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน: 112 ครั้ง ไอพี:: 10.0.11.31 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107