h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค


     กรมบัญชีกลางซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคตามหนังสือ ที่ กค(กวพ)0421.3/ว275 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553


     

กรมบัญชีกลางซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคตามหนังสือ ที่ กค(กวพ)0421.3/ว275 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553ไฟล์ประกอบ
หนังสือกรมบัญชีกลาง
ส่งข่าวโดย : นิสา อินพล   เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2561 เปิดอ่าน: 278 ครั้ง ไอพี:: 10.0.11.77 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107