h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


     ประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 โครงการกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โครงการปลูกมะนาว     

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แจ้งกำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่งเสริมภาวะโภชนาการแก้ไขปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ส่งข่าวโดย : ถิรวรรณ พิทักษ์   เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2561 เปิดอ่าน: 224 ครั้ง ไอพี:: 223.205.232.218 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107