h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประเมินตำแหน่งครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


     วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประเมินตำแหน่งครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้รับการประเมิน คือ นางจันทิมา ดีหมื่นไวย์ ครูชำนาญการ วิชาเอกปฐมวัย     

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประเมินตำแหน่งครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ผู้รับการประเมิน คือ  นางจันทิมา ดีหมื่นไว
ย์ ครูชำนาญการ
วิชาเอกปฐมวัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ๓ ท่าน
ได้แก่ นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย
นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
และนางละม้าย มีโพนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานตามเกณฑ์ด้านที่ ๑ และ ๒
ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการหลังจากการประเมินด้วยส่งข่าวโดย : นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัย   เมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: 202.29.177.135 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107