h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2555


     เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ดร.วุฒิวิจักขณ์ พกกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการ     

พิธีมอบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555  จำนวน  75  คน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  ตลอดจนครูและนักเรียนให้ความร่วมมือ โครงการมีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน: 424 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107