h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

“กิจกรรม ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง”


     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม “ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง”     

            เมื่อวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายเสน่ห์  สะสมทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมจัดกิจกรรม “ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ ค่ายทดสอบกิจกรรมวัดบูรณ์ปะโคและค่ายกิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)  โดยมีกิจกรรมทดสอบความรู้  ความสามารถเชิงทักษะและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ประกอบด้วย ฐานดู ฟัง ชิม คลำ, ฐานเงื่อน, ฐานสะกดรอย,  ฐานธงและประเทศต่างๆ, ฐานกฎและคำปฏิญาณ,  ฐานกำแพงห่วง, ฐานกู้กับระเบิด,  ฐานทาร์ซาน, ฐานสะพานเปลและการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์  ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ลูกเสือสำรองได้เรียนรู้และผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะ  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ของลูกเสือได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 157 ครั้ง ไอพี:: 118.172.196.237 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107