h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


     โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสถานศึกษา ตามโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560     

 นายดิเรก  ขอพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสถานศึกษา ตามโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดย นายชวน   มณีวรรณ ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดยมีผู้กำกับจำนวน 54 นาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ลูกเสือสำรอง 8 นาย ลูกเสือสามัญ 13 นาย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 19 นาย และยุวกาชาด 12 คนส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 104 ครั้ง ไอพี:: 1.20.235.199 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107