h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

เปิดใจแลกความคิด


      โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้จัดให้มีกิจกรรมโรงเรียนเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house) เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกชั้นเรียน     


        เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่  29 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน  (Open house)   เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียน 

ละบุคคลทั่วไป  ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทุกชั้นเรียน  โดยผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชมชั้นเรียนของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกระบวนการ เรียนรู้
ในปีการศึกษาต่อไป  ซึ่งในกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อมูล  และแนวทางที่เป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง  ในการนำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  
          ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่กรุณามาเยี่ยมชมโรงเรียนของท่าน
ความคิดเห็นของท่าน  ทุกความคิดเห็น  จะถูกนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556 นี้ครับ  ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2556 เปิดอ่าน: 371 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107