h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562


     ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562


     

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด รายละเอียดดังแนบ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ และโมเดลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go. และส่งไฟล์แบบสำรวจกลับมาในรูปแบบ MS Word/PDF ได้ที่ education2061@gmail.comไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
แบบสำรวจฯ
รายละเอียด1
รายละเอียด2
รายละเอียด3
รายละเอียด4
รายละเอียด5
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน: 92 ครั้ง ไอพี:: 223.24.159.67 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107