h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด


     โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21-22 ธันวาคม 2561     

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ซึ่งแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 65 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107