h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา     

วันที่ 13 มกราคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ  ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งสพฐ.ได้กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ  รอบแรก จำนวน 2  กลุ่มสาระ  คือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้จัดสนามสอบ  2  สนาม คือ 1.สนามสอบโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน  50 คน  2.สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน  144  คน รวมทั้งหมด  194  คน รูปแบบของแบบทดสอบ 1.วิทยาศาสตร์  ปรนัย  100 ข้อ  (เป็นภาษาอังกฤษ  20  ข้อ) 2. คณิตศาสตร์  33 ข้อ เป็นแบบเติมคำ โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ก่อนดำเนินการสอบแข่งขัน คณะกรรมการ โดยศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับห้องสอบทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบ ทั้งนี้จากการศึกษาแบบทด สอบเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นการทบทวน  วัดผลนักเรียน เพื่อเตรียมสอบ  ONET  เป็นอย่างดี มีเฉลยให้คุณครูนำไปพัฒนา สอนเพิ่มเติมนักเรียนได้ จึงเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา  คุณครู ได้พิจารณาการสอบรายการนี้  ซึ่ง เป็นโครงการที่ สพฐ.จะจัดให้ทุกปี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  และได้แบบทดสอบ  เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนานักเรียน ซึ่งต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ใช้เวลานานพอสมควร  ปีนี้ขอแบบทดสอบได้ที่โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังและโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หรือทางออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3)  

ภาพข่าว:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ภาคอีสานhttps://www.obec.go.th/archives/47289

ภาพเพ่ิมเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=1981907825257798ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 136 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107