h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมวันครู


     โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมวันครู     
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางมนสิชา  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย  ได้นำคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ อำเภอเทพสถิต “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์  นายอำเภอเทพสถิตเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร อันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของครูอาทิเช่น รางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขสายผู้บริหาร นางมนสิชา บุญัน  และสายครู นางสาวนิตยา ธงสันเทียะ,นส.สายฝน ผาทอง และ นส.กนกวรรณ  คอนสันเทียะ


ส่งข่าวโดย : ธัชตะวัน ถาดวิจิตร   เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107