h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา”


     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดยนางยินดี เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคในโครงการ TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา”ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต     

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดยนางยินดี เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ นำโดยคุณหมอมงคล แสงทอง และอสม. ในโครงการ TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา” ตามยุทธศาสตร์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิส่งข่าวโดย : กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์   เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 92 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107