h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


     ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


     

ด้วยศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ ให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาจิต ให้สถานศึกษาในสังกัด ทราบและหากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สุูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว หรือ www.wapukaew.com (รายละเอียดดังแนบ)ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
หนังสือแจ้งร.ร.
หนังสือแจ้งร.ร.
แบบตอบรับ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 107 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107