h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019


     ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019


     

ด้วย จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดส่งโครงการเน็ตประชารัฐ(The Village Broadband internet Project)  เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) ซึ่งเป็นโครงการด้าน ICT โดยโครงการที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินการตามผลการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (World Summit on the Information Society : WSIS) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ.2030 ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 ประเภทรางวัล โดยการประกวดโครงการเพื่อชิงรางวัลในครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน(public online voting) เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 โครงการของแต่ละประเภทที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยจะปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทำการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ โดยรายละเอียดคู่มือการโหวตฯ สามารถดูได้จากเว๊บไซต์จังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 31 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 132 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107