h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)


     โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยมีนายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในระบบ     

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  โดยมีนายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จัดให้ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียนในความปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 81 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107