h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561


     มีกิจกรรมการเดินทางไกล และกิจกรรมฐานพจญภัยต่างๆ ที่ให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้ร่วมกิจกรรม     

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ และเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน

ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตในการอยู่ค่าย  

 ส่งข่าวโดย : ถิรวรรณ พิทักษ์   เมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 100 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107