h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา


     ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา


     

      ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ และเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ หรือหน่วยงานต่างๆ ในการใช้บริการของกรมพลศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยสามารถเข้าชมสื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่” หัวข้อย่อย “สื่อประชาสัมพันธ์” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 87 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107