h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"


     ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"


     

คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชการธี จัดโครงการอบรม หลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ 1 เพื่อเผยแพร่และพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย ปนะสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติฯ ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.ubu.ac.th ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน: 72 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107