h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และผลกระทบของปัญหาขยะและขยะพลาสติก ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาขยะและขยะพลาสติกดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ สปอตวิทยุ อินโฟกราฟิก ต่าง ๆ อาทิ บทเพลง และบทกลอน  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็ปไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.thไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107