h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561     

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย นางโชติกา  ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบแบบทดสอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/73127ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107