h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล


     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"ประจำปี 2562


     

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"ประจำปี 2562 โดยจักเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนธันวาคม 2562 จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครให้จัดทำแบบเสนอประวัติและผลงาน ส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562ไฟล์ประกอบ
รายละเอียด1
รายละเอียด2
รายละเอียด3
รายละเอียด4
รายละเอียด5
รายละเอียด6
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2562 เปิดอ่าน: 129 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107