h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


     ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


     

ด้วยมหาเถรสมาคม มีมติที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง "โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนีกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการฯ ดังนี้ 1.โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องมในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน จังชัยภูมิ จำนวน 144 รูป (อำเภอละ 9 รูป) 2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 7 วัน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,600 คน(อำเภอละ 100 คน)  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมทบและโครงการปฏิบัติธรรมฯ รายละเอียดตามที่แนบไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
รายละเอียด1
รายละเอียด2
รายละเอียด3
รายละเอียด4
รายละเอียด5
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2562 เปิดอ่าน: 381 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107