h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว


     โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ท่องเที่ยวเพลินใจกับความงดงามของธรรมชาติ และชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ นักเรียนทุกคนต่างประทับใจยิ่ง     

               เมื่อวันพุธที่  13  มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา  โดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ท่องเที่ยวเพลินใจ
กับความงดงามของธรรมชาติของมอหินขาว ที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา 
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ชมความงดงามของ
พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ  หรือ พระธาตุชัยภูมิ ณ วัดอรุณธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
สร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์แบบโบราณ โดยมีเค้าโครงจากการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะล้านช้าง กับล้านนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท เรือนยอด มีซุ้มจระนำ
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน  ศิลปะแบบล้านช้าง  พักกลางวันกันที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ภาคบ่ายชมพระปรางกู่ โบราณสถาน ตั้งอยู่ที่ ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  มีฐานสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลง วางซ้อนกัน
จากฐานถึงยอด ภายในบรรจุพระพุทธรูปดินเผา เชื่อกันว่าเป็นอโรยาศาล (โรงพยาบาล)
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยเจนละ ขณะที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ครองราชย์  
ไปสักการะเจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ริมหนองปลาเฒ่า ชมต้นมะขามใหญ่
ซึ่งกล่าวกันว่าเจ้าพ่อพระยาแล  ถูกทหารเวียงจันทร์ประหารที่นี่ เมื่อปี พ.ศ. 2369
มีศาลสร้างด้วยไม้ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ชาวจังหวัดชัยภูมิ
ได้พร้อมใจกันสร้างศาลพระยาภักดีชุมพล ขึ้นประดิษฐานรูปหล่อของท่านไว้ภายใน
เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา   ของชาวเมืองชัยภูมิ  การได้ไปชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
ของจังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนต่างได้รับความรู้ที่แปลกใหม่  และมีความประทับใจยิ่งส่งข่าวโดย : นายตรีรัตน์ จินดาไพศาล   เมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2562 เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107