h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน


     เมื่อวันที่่ 15 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ได้จัดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
เมื่อวันที่่ 15 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ได้จัดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ สยามริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานในการประชุมและได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Five Star CHAMP โดยมีนายบรรพต ทองเกิด ประธานเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบปะเพื่อนครูและบรรยายพิเศษ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียน บรรยายโดย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การประเมินคุณภาพการศึกษาภานอกในปัจจุบัน บรรยายโดย นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และการสรุปการบริหารงาน 4 ฝ่าย ของเครือข่ายลุ่มบึงละหาน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมที่นี่ส่งข่าวโดย : ศราวุฒิ รินลา   เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน: 45 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107