h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์


     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์


     

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษาและโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ในการนี้ สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากร สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ไปยัง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ rubberproject62@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1576 ต่อ 301 หรือ 308 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน: 65 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107