h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายลุ่มบึงละหาน


     นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานจัด โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)     

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อคัดเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป ในครั้งนี้มีผู้อำนวยการทุกโรงเรียนมาให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน 2 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3  การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3,ป.4-6 ผลการแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้น ป.1-3 ที่ 1 เด็กหญิงเกศนิภา  คงโสภา โรงเรียนบ้านห้วยยาง ที่ 2 เด็กหยิงชาลิสา โชติสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ที่3 เด็กหญิงเอมิกา  เคนสี โรงเรียนบ้านละหานอภิรักษ์วิทยา) กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้น ป.4-6  ที่1 เด็กชายเจษฎา  สุขเกษฒ โรงเรียนบ้านดอนละนาม ที่ 2 เด็กหญิงกัญญาวีย์ หนองแคน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ที่ 3 เด็กหยิงสุณิษา ชนะชัย โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้น  ม.1-3 ที่ 1 เด็กหญิงอภิญญา คำนนท์ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้น ป.1-3 ที่ 1 เด็กชายวิชนะ  จุุลลนันท์  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  ที่ 2 เด็กหญิงนภัสกร  สมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ที่3 เด็กหญิงศิริญญา  ใยแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยาง กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้น ป.4-6 ที่ 1.เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วคูณ โรงเรียนบ้านดอนนละนาม ที่ 2 เด็กหญิงธารทิพย์  พงศ์สุพพัต โรงเรียนบ้านห้วยยาง ที่ 3 เด็กหญิงสุปรียา  เฟสุงเนิน โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ซึ่งจะเป็นตัวแทนเครือข่ายลุ่มบึงละหานในระดับต่อไปส่งข่าวโดย : อนุชา วงศ์คำสิงห์   เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 134 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107