h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก


     วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว     

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางโรงเรียนบ้านห้วยยาง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนขึ้น เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยใช้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งข่าวโดย : วิทวัส หมวกแสง   เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 95 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107