h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

ประเพณีอันงดงามของไทย


     โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้จัดพิธีไหว้ครู อันเป็นประเพณีอันงดงามของไทย ที่ศิษย์จะได้แสดงตน ว่าขอเป็นศิษย์ของครู นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ทุกคนเข้าร่วมพิธี ด้วยความพร้อมเพียง     

         เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
นายสมบูรณ์  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ  ได้นำคณะครู  นักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญร่วมพิธีไหว้ครู อันเป็นประเพณีอันงดงามของไทย
ที่ศิษย์จะได้แสดงตน ว่าขอเป็นศิษย์ของคุณครู  ด้วยความพร้อมเพียง
         จากนั้นในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนสำราญ  ที่นักเรียนทุกคนต่างต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
เพราะกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์ของตนในการเลือกตัวแทน
ของตนเองเข้าไปทำหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียน
        ในครั้งนี้ เด็กชายศิลา  เชียงนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ๆ และน้อง ๆ มากที่สุด ในการเลือกตั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ที่สำคัญนี้ไปตลอดปีการศึกษา 2562 ส่งข่าวโดย : นายตรีรัตน์ จินดาไพศาล   เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 113 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107