h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใจ ใสๆ..


      โรงเรียนบ้านใหม่นาดี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562     

     วันที่ 8 -9 กรกฏาคม  2562  นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 ณ วัดทรายขาว บ้านใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเมตตาจากพระครู สังฆรักษ์สัญชาติ  ธัมมิสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายขาว บ้านใหม่นาดี และพระอธิการพงศ์ศักดิ์ วังสเสฏโฐ เจ้าอาวาสวัดสวนสว่าง บ้านนา เป็นพระวิทยากร ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ได้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี            ในวันข้างหน้า และในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการในเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม หนองโดน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมเป็นกำลังใจในพิธีเปิด ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยค่ะส่งข่าวโดย : เพลินพิศ แสงสว่าง   เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 96 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107